Stichting Shanty

Stichting Shanty uit Bergen op Zoom heeft eind september haar werk beëindigd en haar resterende gelden overgedragen aan onze stichting. Stichting Shanty heeft vijftien jaar lang educatieve projecten in India ondersteund, onder meer in Jaipur en Varanasi.
Wij nemen de verplichting over om Shanty’s laatste project, Divya Jyoti in Varanasi, nog drie jaar te ondersteunen. Divya Jyoti, dagopvang en werkplek voor jonge geestelijk gehandicapten, kennen wij al jaren. Wij dragen het een warm hart toe. Ook van het Benares Schoolfonds ontving het al regelmatig een donatie.
Wij zijn heel blij dat Stichting Shanty ons het vertrouwen schenkt haar geld in haar geest in India te besteden.

Op de foto Netty Clarijs, scheidend voorzitter van Stichting Shanty en Conny van Staalen, secretaris BSF.Reacties gesloten | Comments are closed.