» Bestuur en beleid


Bestuur:

Marien van Staalen, voorzitter
Conny van Staalen-van Leeuwen, secretaris/penningmeester
Jacques Baartmans
Theo van Pinxteren
Jantine Unger
Alet Meurs
Karin van Duijnhoven
Nienke de Graaf
Maurien Wetselaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid 2016-2021 

Missie: het bevorderen van educatie en welzijn van kansarme kinderen in India.

Visie: Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Met de nadruk op scholing van meisjes ondersteunt de stichting de gedachte dat de noodzakelijke sociale veranderingen sneller gerealiseerd kunnen worden door goed opgeleide vrouwen.

De stichting is klein en wil klein blijven. Donateurs stellen het op prijs dat het werk overzichtelijk is en de uitgaven helder. Dat bestuursleden, allen vrijwilligers, ieder jaar op eigen kosten naar India gaan om de lopende contracten te evalueren en zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken, geeft vertrouwen in de juiste besteding van de donateursgelden.
Dat wil de stichting zo houden.

Projecten
De stichting blijft de huidige vijf scholen (basis- en middelbaar onderwijs) ondersteunen. Om de financiële afhankelijkheid  van de stichting te verkleinen, zal de structurele steun aan de scholen heel langzaam licht worden verminderd.

Het individuele programma wordt in zijn huidige vorm afgebouwd. Het wordt te duur. Individuele leerlingen zullen in de toekomst via onze eigen scholen worden geselecteerd en gesponsord, met name voor de duurdere klassen 9 tot en met 12. De scholen zelf dragen zorg voor de begeleiding van de leerlingen; daarvoor hoeft de stichting geen plaatselijke medewerkers meer aan te houden.
Voor donateurs die een individueel kind willen sponsoren blijft alles onveranderd.

Met vrijkomend geld zou eventueel in de toekomst een nieuw project aangenomen kunnen worden of nieuwe initiatieven op onze scholen ondersteund.

De mogelijkheid van middelbaar beroepsonderwijs wordt opengehouden en verder onderzocht.

De stichting focust op kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de scholen. De scholen hebben een korte- en langetermijnvisie opgesteld. Hieraan wordt de kwaliteitsverbetering gemeten.

Fondswerving
Een grote sponsor, dankzij wie de stichting drie van haar scholen tien jaar lang extra kan ondersteunen, stopt na 2020. Tijdig moeten vervangende fondsen zijn geworven om het financiële gat te dichten.

De stichting houdt een reserve aan van € 35.000,-. Ze probeert die te verhogen naar maximaal € 50.000,-.

BSF-ANBI-2021
Bekijk hier de BSF-ANBI-2021 PDF