» Donaties

Hoe kunt u Stichting Benares Schoolfonds steunen?

Als schoolsponsor
Voor € 23 per maand (of € 275 per jaar) biedt u een kind (basis)onderwijs, schoolboeken, een uniform. Desgewenst ontvangt u jaarlijks een foto en schoolrapport van het door u gesponsorde kind.

Maar u kunt ook andere onderdelen van ons werk sponsoren. Maakt u zelf uw keus:
– Salaris onderwijzer € 100 pp per maand
– Voortgezet onderwijs € 45 pp per maand (klas 9 t/m 12)
– Technisch onderwijs € 35 pp per maand
– Kosten hostel excl. onderwijs € 35 pp per maand
– Boekenpakket € 40 pp per jaar
– Schoolmaaltijd € 60 pp per jaar
– Naschools programma (huiswerk, bijles, muziek- en dansles, computerles, ‘levenslessen’) € 75 pp per jaar.

Als (vaste) donateur
Ook ieder ander vast bedrag per jaar of een eenmalige donatie komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen. Van losse en eenmalige donaties konden de afgelopen jaren veel extra projecten worden gerealiseerd:

• Bibliotheek en computerlokaal Little Stars School (LSS)
• Bibliotheek en computerlokaal Jeevan School
• Vaklokalen natuur- en scheikunde LSS
• Computers Ashray School
Computers Asha Deep School
Schoolmaterialen en boeken Vatsalya School

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar
Stichting Benares Schoolfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar boven een bepaalde drempel.
Die drempel geldt niet wanneer u uw schenking vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met onze stichting. Zie www.belastingdienst.nl onder Periodieke giften. Het secretariaat stuurt u desgewenst de benodigde papieren (volmacht voor schenking) op.

Stichting Benares Schoolfonds te Wouw
Fiscaal nummer: 8119.77.936
Rabobank: 19 43 91 353
IBAN: NL97RABO01943913 53
BIC: RABONL2U