» Financiën

 

De stichting betaalde in 2003 de schoolkosten van 21 individuele kinderen; dat zijn er in 2020 ruim 60.
 Daarnaast is de stichting nu in staat verschillende scholen en schoolprojecten te ondersteunen.

In 2003 ging een kleine 10.000 euro naar Varanasi, inmiddels is dat meer dan 75.000 euro. De stichting is financieel gezond en in staat haar toezeggingen na te komen.
Dankzij twee grote sponsors  voor meerdere jaren (zie o.a. www.globewise.org) heeft de stichting haar steun aan de scholen kunnen uitbreiden. Veel aandacht gaat nu uit naar versterking van de organisatie van de scholen en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Bekijkt u de cijfers van 2020:

BSF_jaarrekening2020_NL

Klik
hier om de PDF in een apart venster te openen.