» Home

Stichting Benares SchoolFonds (BSF)
Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur.
De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens.
Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten.

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen, maakt ze zelfbewuster. En dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten.

De stichting ondersteunt vijf scholen door de schoolkosten van leerlingen en de salarissen en training van onderwijzers te betalen. Daardoor kunnen deze scholen de armste kinderen gratis onderwijs bieden.
Van deze steun profiteren ongeveer 500 kinderen.

Veel donateurs, en ook enkele grote sponsors, steunen Stichting Benares Schoolfonds voor meerdere jaren. Van hun bijdragen, aangevuld met incidentele donaties, ondersteunt de stichting de vijf scholen.

Via Stichting Benares Schoolfonds kunnen ook individuele leerlingen gesponsord worden.

Vaste sponsors in Nederland betalen alle schoolkosten van deze leerlingen: schoolgeld, boeken, uniform, huiswerkbegeleiding en bijlessen. En soms, indien nodig, medische zorg.

De leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd. Selectiecriteria zijn: het inkomen van de ouders, het aantal gezinsleden, motivatie van kind én ouders, en bij voorkeur meisjes.

Nu nog dragen twee lokale medewerkers zorg voor dit onderdeel van het werk van BSF. In de toekomst nemen de scholen die we ondersteunen dit werk over. Die weten welke leerlingen een volledig sponsorschap het hardst nodig hebben. Bovendien kunnen zij de leerlingen zelf volgen en de stichting van informatie over de leerlingen voorzien. Die informatie, foto en rapport, wordt ieder jaar naar de individuele sponsors gestuurd die graag horen hoe hun sponsorkind het maakt.

Op dit moment worden ongeveer 60 kinderen individueel gesponsord.