» India en zijn armen

Wat doet India voor zijn armen?
Er bestaat in India wel degelijk een overheidsprogramma voor de armen en voor de laagste kasten. Een rode kaart geeft armen recht op meel, suiker, rijst en daal. Een groene kaart geeft recht op brandstof om te koken. Overheidsscholen bieden tot en met klas 5 gratis onderwijs, boeken en uniformen, en van klas 6 tot en met 12 lager schoolgeld en een fiets, als de afstand tot de school meer dan 3 kilometer is. Meisjes die klas 12 halen, krijgen een bonus van Rs. 20.000 (ruim € 300). De universiteiten vragen extra laag collegegeld en hebben een soepeler toelatingsbeleid voor de allerarmsten.

Waarom zijn stichtingen als de onze dan toch nodig?
Vooral omdat de kwaliteit van de overheidsscholen nog zeer te wensen overlaat: vaak is er maar één onderwijzer voor 100 kinderen. Verder ontbreekt het aan de meest basale onderwijsmaterialen. De allerarmsten zijn vaak ongeletterd en van de laagste kasten; het verkrijgen van een rode of groene kaart, of het binnenhalen van een fiets of bonus, is praktisch ondenkbaar. Tenzij ze hulp krijgen. In dit soort kwesties vervult het Ashray Social Centre (waarin ook onze Ashray school is ondergebracht) een essentiele functie.
 Maar de mensen mondig maken kost tijd, heel veel tijd.

Stichting Benares Schoolfonds is overtuigd van het belang van goede scholing om aan armoede en uitzichtloosheid te ontkomen. Daarom zetten wij ons werk voort zolang het openbaar onderwijs in India onvoldoende kwaliteit biedt en privéscholen voor de allerarmsten onbetaalbaar blijven.

Recht op onderwijs
In april 2010 kregen wij opgetogen mails uit Varanasi: het Indiase parlement had een wet aangenomen die ieder kind vanaf 6 jaar recht op onderwijs geeft. Dat betekent veel, al moet nog maar worden afgewacht of de wet in de praktijk veel verschil gaat uitmaken. Hopelijk betekent het op de lange termijn dat scholen als de onze overheidssteun gaan krijgen en dat ook de allerarmsten van overheidswege hooggekwalificeerd onderwijs krijgen.
 Onderwijs kan nu in elk geval geëist worden, en dat is al heel wat. Nu nog goed onderwijs.