» Asha Deep School

Een vrouw die jarenlang vanuit haar eigen huis had uitgekeken op de armenwijk Nagwa in Varanasi, richtte in 2004 de Hope and Joy Society for the Underprivileged op om een wezenlijke verandering te brengen in de omstandigheden van de Nagwabewoners. Een van de initiatieven was de oprichting van een school, de Asha Deep School.

De school biedt niet alleen onderwijs, maar rekent ook goede samenwerking met de ouders van de kinderen, zorg voor goede gezondheid en het voorkomen van exploitatie en misbruik van kinderen tot haar taken.

De Asha Deep School, in dezelfde buurt als onze andere scholen, ligt prachtig, met een speelplaats aan de Ganges. Het is een mooi, fris en luchtig gebouw.
 De klassen zijn klein, er zijn 13 goedbetaalde leraren op 229 kinderen.
 De kinderen van klas 2 tot en met 8 (150) blijven ’s middags op school voor extra lessen en huiswerkbegeleiding. Tussen de middag krijgen zij een warme lunch.

 Gebouw, lunch, kleine klassen en goedgekwalificeerde leraren kosten veel geld.

Asha Deep biedt onderwijs tot en met klas 8. Daarna zoekt de school voor haar leerlingen individuele sponsors en stuurt ze voor hun laatste schooljaren naar goede, meestal Engelstalige scholen in de buurt. Directeur Connie Rao verliest haar leerlingen niet uit het oog. Zij blijft ze ondersteunen, begeleiden en bemoedigen. Ze beschouwt het vervolgprogramma als een wezenlijk onderdeel van haar werk.

Om dit goede en sympathieke project een betere financiële basis te geven, ondersteunde Stichting Benares Schoolfonds de Asha Deep School aanvankelijk met een gering bedrag per jaar. Dat bedrag is inmiddels aanzienlijk verhoogd, mede dankzij de inzet van een groep Nederlandse vrouwen in Singapore. Die hebben het kunstonderwijs mogelijk gemaakt en sponsoren enkele leerlingen in het vervolgprogramma.

www.asha-deep.com