» Jeevan School

Jeevan School, School of Life, is een initiatief van de organisatie Basic Human Needs, die zich in Varanasi inzet voor de allerarmsten: de mensen die op straat leven.
Hun kinderen krijgen in Jeevan School – aanvankelijk slechts een golfplaten dak op bamboepalen – les in alle vakken die vereist zijn voor een lagere school, maar ook handenarbeid, muziek, dans en yoga. Ze krijgen er iedere dag een fruitontbijt en een voedzame lunch.

Kinderen die vanwege  hun ellendige thuissituatie extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen in het hostel terecht. Daar wonen gemiddeld 35 kinderen.

Meubilair is geen prioriteit voor Basic Human Needs. Net als de school is het hostel praktisch kaal vanbinnen. Alles gebeurt op de grond: een paar matten uitgerold en de school kan beginnen of er kan gegeten en geslapen worden. De kinderen zijn thuis niet anders gewend. Wat wel anders is zijn het goede voedsel en de warme zorg en aandacht die de kinderen krijgen in Jeevans school en hostel.

Het schooltje is inmiddels een echte school geworden. Eind 2010 betrok Jeevan, met de hulp van BSF, vier in elkaar overlopende ruimtes tegenover het oude schooltje. Ze werden met de hulp van de grotere kinderen mooi opgeschilderd. Alle vijf klassen van de basisschool vonden daar hun plek; onder het afdak van de oude school zaten de peuters en kleuters. Op het dak van het nieuwe gebouw bouwde manager Sheelu een bibliotheek en een computerlokaal. BSF zorgde voor de inhoud.
Helaas moest het gebouw begin 2015 ontruimd worden; het is inmiddels afgebroken ten behoeve van een nieuwe weg naar de Ganges. De school werd voorlopig in noodlokalen ondergebracht, in afwachting van een nieuwe lokatie. En die is er eindelijk gekomen!
In januari 2016 betrok de school haar nieuwe gebouw, naast het hostel. De eigenaar van het hostel bouwde het speciaal voor Jeevan. Het is een rustige plek met een veilige, afgesloten speelruimte.

Jeevan biedt regulier onderwijs tot en met klas 8. Daarna volgen de leerlingen, in hun eigen school en met hun eigen onderwijzers, de Open School. Enkele zeer getalenteerde leerlingen zitten, met een beurs, op de prestigieuze Engelstalige Sunbeam Academy.

Er is veel aandacht voor de inhoud van het onderwijs, het volgen van de kinderen, het  niveau van de onderwijzers en de maaltijden. Hoofdonderwijzer is Kati Richter uit Duitsland. Zij heeft voor prachtige schoolmiddelen gezorgd, veelal Duits  Montessorimateriaal. Kati is heel ambitieus, verzorgt iedere zaterdag een training voor haar eigen onderwijzers en voor andere scholen; wil een andere manier van lesgeven en leren introduceren. Geen eenvoudige opgave in India. Kati is zeer bewogen en betrokken, en heeft een heel goed inzicht in het soort kinderen, straatkinderen, waarmee Jeevan te maken heeft. Samen met manager Sheelu vormt ze een ideaal team.

In 2014 zijn de oprichters van de school teruggekeerd naar Varanasi. Jess Morwood en Dan Ship zetten zich, nog even gedreven als destijds, volop in voor het onderwijs op de school. Ze geven beiden les, Jess aan de kleintjes, nog steeds onder het afdak op bamboepalen.

Dankzij onze grote sponsor hebben wij onze bijdrage aan Jeevan flink kunnen verhogen. Gezien het soort kinderen dat Jeevan opvangt – velen zijn getraumatiseerd door de leefomstandigheden in hun sloppenwijk en op de ghats – is dat zeer op zijn plaats.

www.jeevaneducation.org