» Vatsalya School in Jaipur

De school maakt deel uit van het kinderdorp Udayan in Jaipur, een initiatief van de plaatselijke NGO Vatsalya. Onze secretaris Conny van Staalen heeft bijna twintig jaar geleden meegewerkt aan de totstandkoming van het kinderdorp. Sinds enkele jaren zit zij in een internationaal adviescollege, dat Vatsalya ondersteunt, en is zij als zodanig nauw betrokken bij Udayan.

Het Udayan kinderdorp is een prachtig complex, midden in de woestijn van Rajasthan, met alle mogelijke voorzieningen voor de ongeveer 60 straatkinderen die er tot 2019 liefdevol werden opgenomen en er permanent woonden. Sinds 2011 hadden de kinderen een eigen school, de Vatsalya School.
Op Udayan was van het begin af aan veel aandacht voor cultuur, dans, muziek, yoga en meditatie.

De situatie is veranderd: de Indiase overheid wil dat weeskinderen zo snel mogelijk door particulieren geadopteerd worden. Opvang zoals in Udayan is niet langer gewenst, tenzij kortdurend.  Het aantal kinderen dat op Udayan werd opgevangen, was de laatste jaren al sterk teruggelopen. Nieuwe kinderen opnemen was al langer aan strengere regels gebonden.
Vatsalya vreesde toenemende overheidsbemoeienis en besloot haar vergunning voor de opvang van deze doelgroep niet te verlengen.

De organisatie verlegde haar focus naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De Vatsalya School, die onderwijs biedt tot en met klas 8, staat open voor kinderen van arme boeren en dagloners uit de omliggende dorpen.
Om deze families zoveel mogelijk bij te staan en om de prachtige faciliteiten van het kinderdorp te benutten, is gekozen voor een schoolrooster van ‘s morgens 7 uur tot ‘s avonds 7 uur. De infrastructuur ligt er. Er is enorm veel ruimte  voor sport en spel. Er zijn kleine wooneenheden met bedden en sanitaire voorzieningen. En er is een grote keuken, waar met gemak veel maaltijden  bereid kunnen worden, met groente van eigen grond.
De schoolkinderen krijgen, naast hun reguliere lesprogramma, een ontbijt, een lunch, tussendoor melk en fruit; ze rusten ‘s middags in de voormalige woonhuisjes, sporten, maken huiswerk, mediteren, en krijgen muzieklessen en handvaardigheid. Een veelzijdig programma.

De school heeft een goed voorziene bibliotheek, een computerruimte en een science center met drie afdelingen, voor natuurkunde, biologie en scheikunde. Er kunnen proeven en demonstraties gegeven worden.

Het valt niet mee om goed gekwalificeerde leraren aan te trekken en te houden, mogelijk door de geïsoleerde ligging van het dorp, 20 kilometer buiten Jaipur.

 In 2015 heeft de school een nieuwe start gemaakt met een nieuw, jong en goed gemotiveerd team. Dat team werd uitgebreid gecoacht en zorgvuldig klaargestoomd voor nieuwe systemen en moderne methodes van onderwijs. De school heeft een volledig uitgerust audio-visueel practicumlokaal. En het curriculum wordt voor minimaal 30% buiten het klaslokaal ingevuld – het zogeheten leren in het veld.

Vatsalya biedt een allroundopleiding, waarmee kinderen later alle kanten op kunnen.
Alle leerlingen boven de 14 jaar krijgen een basale beroepsopleiding. Dit onderwijsconcept vergroot volgens Jaimala Gupta van Vatsalya de kans op een baan aanzienlijk.
De capaciteiten van de intelligentste leerlingen worden met extra training en schooltaken optimaal aangesproken. Dit zijn de kinderen die eventueel doorstromen naar de universiteit.

Jaimala en haar man Hitesh, de oprichters van Vatsalya, en Kartikey, hun zoon die geleidelijk taken overneemt, schrikken er niet voor terug hun organisatie permanent te evalueren. Als veranderingen in het overheidsbeleid of de Indiase maatschappij daar aanleiding toe geven, heroverwegen zij hun werk en bekijken waar en hoe zij dat kunnen aanpassen. Zo blijft hun organisatie bij de tijd.

Kijkt u vooral eens op Vatsalya’s website: www.vatsalya.org
U ziet dan welk fantastisch werk die organisatie in Jaipur doet.