» Little Stars School

In 2005 startte Stichting Benares Schoolfonds met de ondersteuning van Little Stars School.

Little Stars School (LSS) is in 2002 speciaal voor de allerarmsten opgericht. Begonnen op het dak van haar ouderlijk huis met zeven kleine meisjes, heeft directeur Asha Pandey nu de beschikking over een prachtig schoolgebouw en een gloednieuwe dependance, waar in totaal bijna 900 kinderen onderwijs genieten.

De school is een twaalf-klassige, zogenoemde Hindi-medium School; de lessen worden gegeven in het Hindi. Engels wordt als apart vak gegeven. De school besteedt veel aandacht aan kunstzinnige vorming: er zijn lessen in muziek, dans, toneel en tekenen.

De school draait geheel op donaties, uit India vaak in natura (bv. schoolmaaltijden), uit het buitenland het broodnodige geld voor salarissen, onderhoud gebouw, hostel en schoolmaterialen.  De school heeft een inpandig hostel waar 25 weesmeisjes worden opgevangen.

Little Stars School is volop in beweging. Niet alleen wordt de school verbouwd, ook aan het onderwijs wordt gewerkt. Die twee dingen hangen samen, vindt directeur Asha Pandey. Want voor het bieden van hooggekwalificeerd onderwijs tot en met klas 12 – en dat wil de school –  heb je goed opgeleide onderwijzers nodig, die een goed salaris krijgen; en goed opgeleide onderwijzers krijg je pas als de school aantrekkelijk is en goed geoutilleerd.

Om de geplande uitbreiding naar klas 12 mogelijk te maken, bouwde LSS ook een dependance in de directe nabijheid van het huidige schoolgebouw. Daarmee werd LSS de eerste school voor onze doelgroep, die ook middelbaar onderwijs aanbiedt.

Intussen is ook al veel verbeterd aan het vakkenpakket en het lesmateriaal; worden de onderwijzers regelmatig bijgeschoold en krijgt het Engels een grotere plaats in de lessen. LSS is weliswaar een Hindi-medium school (de instructietaal is Hindi), maar hecht veel belang aan een goede beheersing van het Engels. Daarom worden, naast de gewone Engelse les, in de hogere klassen ook enkele vakken in het Engels gegeven.

Drijvende kracht achter de onderwijsvernieuwingen  én de verbouwing/nieuwbouw is de ervaren Nederlandse oud-leraar Pierre Satijn. De Nederlandse Stichting Benares Bouwfonds maakt de bouwactiviteiten financieel mede mogelijk.

Stichting Benares Schoolfonds sponsort op Little Stars School de schoolkosten van 70 leerlingen, en betaalt de salarissen van vijf onderwijzers en de kosten van opvang in het hostel van vijf weesmeisjes. Daarnaast stelt ze jaarlijks een bedrag beschikbaar voor bijscholing van de onderwijzers en verbetering van hun salarissen.

Onze grote sponsor maakte uitbreiding met klas 11 en 12 mogelijk door het betalen van de extra salariskosten tot en met het schooljaar 2020-2021.

littlestarsschool.org