» Organisatie

Stichting Benares Schoolfonds werd opgericht op 9 april 2003 met als statutair doel: het bevorderen van educatie en welzijn van kansarme kinderen in India.

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om fondsen te werven geeft de stichting concerten voor o.a. Rotaries en benadert particulieren voor met name het individuele sponsorprogramma; aan de schoolsponsors wordt een structurele bijdrage gevraagd voor de schoolkosten van een kind.

De stichting geeft jaarlijks een uitgebreide nieuwsbrief uit, waarin ook financiële verslaglegging veel ruimte krijgt.

Tweemaal per jaar wordt aan vaste sponsors en donateurs een digitaal nieuwsbulletin gestuurd.